Er du kandidat til bestyrelsen?

26. jan. 2016 – kl. 22.12
Del:
Tre bestyrelsesmedlemmer fortsætter ikke i bestyrelsen, og traditionen tro er formanden på valg, så vi inviterer interesserede medlemmer til at stille op til valg til bestyrelsen.

Af Marianne Bækbøl

Vores formand Sus Falch genopstiller, men i år skal vi sige farvel til tre af vores dygtige bestyrelseskolleger, Michael Christophersen, Ida S. Rosgaard og Lene Theill, der alle har valgt at træde ud af bestyrelsen for at få mere tid til deres freelanceforretninger.

For at afspejle medlemsskarens sammensætning bedst muligt, vil vi gerne opfordre især fotografer, grafikere, illustratorer, bogfolk, kommunikatører og oversættere til at tænke over, om bestyrelsesarbejde i FreelanceGruppen kunne være noget for dem. At have lysten til at gå ind i fagligt arbejde er selvfølgelig det mest afgørende, så alle interesserede er naturligvis velkomne til at stille op.

Derfor skal du melde dig
At deltage i bestyrelsesarbejdet rummer en mulighed for både faglig, fagpolitisk og personlig udvikling. Du bliver en del af et kollektiv, der har konstant fokus på udvikling og forbedring af freelanceres og selvstændiges forhold. Vi holder 10 heldags bestyrelsesmøder om året, som du gerne skal have tid til at deltage i, lige som der i perioder også er noget at se til mellem møderne.

Kontakt formanden, hvis du vil vide mere
Vil du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, inden du beslutter dig, er du velkommen til enten at kontakte formand Sus Falch eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Vores kontaktoplysninger finder du her

Sådan stiller du op 

  • Du kan stille op på selve generalforsamlingen. Her får du to minutter, lige som alle andre kandidater, til at give en kort præsentation af dig selv og dine tanker om dit arbejde i bestyrelsen.
  • Du kan også præsentere dig forud for generalforsamlingen på vores hjemmeside.
    Hvis du ønsker det, sker det ved at fremsende et foto (maks. format 290x290) og en præsentationstekst til mb@freelancegruppen.dk. Husk fotokreditering.
    Teksten må maksimalt være på 1500 enheder (230 ord) inkl. mellemrum, og du står for redigering og korrektur.

Deadline for indsendelse af præsentationstekst er onsdag den 17. februar 2016.

Bestyrelsen 2015-2016
Bagest fra venstre: Vagn Majland, Michael Christophersen, Morten Bergholt, Martin Hammer, Lene Theill, Marianne Bækbøl, Marie Bille.
Forrest fra venstre: Nina Trige Andersen, Dorte K. Hoffmann, Sus Falch, Ida S. Rosgaard

FreelanceGruppens bestyrelsen 2015-2016
Foto: Per Daugaard
Tags: Generalforsamling, Bestyrelse, Freelance/selvstændig Af:

Kommentarer

Kommentarer

Relateret indhold

Generalforsamling
FreelanceGruppen holder generalforsamling én gang om året, som regel i begyndelsen af marts. På generalforsamlingen er der valg til formandsposten og...
Læs mere
Mødekalender
Datoer for bestyrelsesmøderne i FreelanceGruppens bestyrelse ligger fast for hele 2015. Møderne foregår i Dansk Journalistforbunds lokaler på Gammel Strand 46, København K. Alle medlemmer...
Læs mere
Arbejdsprogram
Arbejdsprogrammet udvikles kontinuerligt og vedtages hvert år på FreelanceGruppens generalforsamling. Programmet er retningsgivende for FreelanceGruppens bestyrelsesarbejde.
Læs mere

Relaterede nyheder

CRASH-KURSUS I PENSION FOR FREELANCERE
Det er ikke spor kedeligt at få styr på pensionen. Det kedelige vil være, hvis du som ældre opdager, at du ikke har nok at leve af - og måske har spildt en masse af dine hårdt tjente penge.
Læs mere
Mit bedste arbejdsredskab: Ritzaus Tid & Sted
Let dit arbejde og øg din indtjening ved at bruge et af branchens bedste arbejdsredskaber: Ritzaus kalendertjeneste Tid & Sted, lyder opfordringen fra journalist og redaktør Mette Trudsø.
Læs mere
Vil du med på podcastbølgen?
FreelanceGruppen arrangerer grundkursus i podcasting for journalister og kommunikatører.
Læs mere

Arrangementer

Boost din digitale profil
Hvordan bruger du de digitale og sociale medier optimalt i forhold til at booste din professionelle profil? Dette mini-kursus giver dig gode forudsætninger for at optimere din digitale profil!
Læs mere
Workshop - Job crafting
Genopfind dig selv som freelancer - og styrk din trivsel
Læs mere
Kunde- og samarbejdsaftaler
Er du freelancer, og vil du blive bedre til at skrive en aftale, når du leverer materiale til en kunde?
Læs mere