Er du kandidat til bestyrelsen?

26. jan. 2016 – kl. 22.12
Del:
Tre bestyrelsesmedlemmer fortsætter ikke i bestyrelsen, og traditionen tro er formanden på valg, så vi inviterer interesserede medlemmer til at stille op til valg til bestyrelsen.

Af Marianne Bækbøl

Vores formand Sus Falch genopstiller, men i år skal vi sige farvel til tre af vores dygtige bestyrelseskolleger, Michael Christophersen, Ida S. Rosgaard og Lene Theill, der alle har valgt at træde ud af bestyrelsen for at få mere tid til deres freelanceforretninger.

For at afspejle medlemsskarens sammensætning bedst muligt, vil vi gerne opfordre især fotografer, grafikere, illustratorer, bogfolk, kommunikatører og oversættere til at tænke over, om bestyrelsesarbejde i FreelanceGruppen kunne være noget for dem. At have lysten til at gå ind i fagligt arbejde er selvfølgelig det mest afgørende, så alle interesserede er naturligvis velkomne til at stille op.

Derfor skal du melde dig
At deltage i bestyrelsesarbejdet rummer en mulighed for både faglig, fagpolitisk og personlig udvikling. Du bliver en del af et kollektiv, der har konstant fokus på udvikling og forbedring af freelanceres og selvstændiges forhold. Vi holder 10 heldags bestyrelsesmøder om året, som du gerne skal have tid til at deltage i, lige som der i perioder også er noget at se til mellem møderne.

Kontakt formanden, hvis du vil vide mere
Vil du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, inden du beslutter dig, er du velkommen til enten at kontakte formand Sus Falch eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Vores kontaktoplysninger finder du her

Sådan stiller du op 

  • Du kan stille op på selve generalforsamlingen. Her får du to minutter, lige som alle andre kandidater, til at give en kort præsentation af dig selv og dine tanker om dit arbejde i bestyrelsen.
  • Du kan også præsentere dig forud for generalforsamlingen på vores hjemmeside.
    Hvis du ønsker det, sker det ved at fremsende et foto (maks. format 290x290) og en præsentationstekst til mb@freelancegruppen.dk. Husk fotokreditering.
    Teksten må maksimalt være på 1500 enheder (230 ord) inkl. mellemrum, og du står for redigering og korrektur.

Deadline for indsendelse af præsentationstekst er onsdag den 17. februar 2016.

Bestyrelsen 2015-2016
Bagest fra venstre: Vagn Majland, Michael Christophersen, Morten Bergholt, Martin Hammer, Lene Theill, Marianne Bækbøl, Marie Bille.
Forrest fra venstre: Nina Trige Andersen, Dorte K. Hoffmann, Sus Falch, Ida S. Rosgaard

FreelanceGruppens bestyrelsen 2015-2016
Foto: Per Daugaard
Tags: Generalforsamling, Bestyrelse, Freelance/selvstændig Af:

Kommentarer

Kommentarer

Relateret indhold

Generalforsamling
FreelanceGruppen holder generalforsamling én gang om året, som regel i begyndelsen af marts. På generalforsamlingen er der valg til formandsposten og...
Læs mere
Mødekalender
Datoer for bestyrelsesmøderne i FreelanceGruppens bestyrelse ligger fast for hele 2015. Møderne foregår i Dansk Journalistforbunds lokaler på Gammel Strand 46, København K. Alle medlemmer...
Læs mere
Arbejdsprogram
Arbejdsprogrammet udvikles kontinuerligt og vedtages hvert år på FreelanceGruppens generalforsamling. Programmet er retningsgivende for FreelanceGruppens bestyrelsesarbejde.
Læs mere

Relaterede nyheder

Fyraftensmøde: Rigtigt valg af videoudstyr
Er du stillbilledfotograf med et ønske om også, at kunne optage levende billeder, er du journalist med et ønske om også, at kunne dokumentere din historie med et videoklip eller er du bare...
Læs mere
Fyraftensmøde: Rigtigt valg af kameraudstyr til stillbilleder
Er du videofotograf med et ønske om også, at kunne tage gode stillbilleder, er du journalist med et ønske om også, at kunne dokumentere din historie med et stillbillede eller er du bare interesseret...
Læs mere
ÅRHUS: CRASH-KURSUS I PENSION FOR FREELANCERE
Det er ikke spor kedeligt at få styr på pensionen. Det kedelige vil være, hvis du som ældre opdager, at du ikke har nok at leve af - og måske har spildt en masse af dine hårdt tjente penge.
Læs mere

Arrangementer

Kursus for den professionelle delegation
Hvervet som tillidsrepræsentant på en DJ arbejdsplads byder på mange udfordringer, især ved forhandlingsbordet med ledelsen. Og ofte sidder der flere forhandlere på begge sider af bordet. Det...
Læs mere
STARTPAKKEN - (4 dage) forløb for nystartede selvstændige/freelancere
Drømmer du om at være din egen chef? Så søg optagelse på DJ STARTPAKKEN for selvstændige/freelancere og bliv klædt på til at være din egen forretning
Læs mere
CRASH-KURSUS I PENSION FOR FREELANCERE
Det er ikke spor kedeligt at få styr på pensionen. Det kedelige vil være, hvis du som ældre opdager, at du ikke har nok at leve af - og måske har spildt en masse af dine hårdt tjente penge.
Læs mere